W Górach Świętokrzyskich odkryto nowy gatunek dewońskich ryb pancernych


W Górach Świętokrzyskich odkryto nowy gatunek dewońskich ryb pancernych: artykuł nr 1000

2005-07-21 10:55:52 Zoologia

Nowy gatunek ryb pancernych, reprezentujących nieznany dotychczas w Polsce rząd Antiarcha, odkrył Piotr Szrek, obecnie doktorant Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego i współpracownik Państwowego Instytutu Geologicznego. "Antiarchy były najbardziej opancerzonymi wśród ryb pancernych, plakodermów, żyjących w okresie dewońskim (około 380 mln lat temu) w morzu, znajdującym się na terenie dzisiejszych Gór Świętokrzyskich" - informuje badacz.

Plakodermy panowały niepodzielnie w morzach dewońskich, zajmując wszystkie nisze ekologiczne i tworząc bardzo wiele form. Osiągały rozmiary od kilku centymetrów do kilkunastu metrów.

RYBY GRZEBIĄCE W MORSKIM DNIE

Ryby pancerne charakteryzowały się tym, że ich głowa i przednia część tułowia pokryta była kostnym pancerzem. Kostne tarcze pokrywały całą głowę i większą część tułowia tych ryb oraz silnie rozbudowane płetwy piersiowe.

Taka budowa i niewielkie (do 0,5 m) rozmiary były zdeterminowane trybem ich życia.

"Silne płetwy piersiowe ułatwiały dewońskim rybom rozgrzebywanie osadu dennego, żerowanie i chowanie się w nim. W osadzie była duża zawartość substancji organicznej, częściowo rozłożonych szczątków roślinnych i zwierzęcych, która stanowiła pokarm plakodermów" - opowiada Szrek.

TAM, GDZIE GÓRY, BYŁO KIEDYŚ MORZE

Plakodermy, których szczątki spotyka się w warstwach dewońskich na Spitsbergenie i Łotwie, żyły w strefie przybrzeżnej, w płytkich i niezbyt zasolonych wodach - przy ujściach rzek lub w lagunach.

Okazy z Gór Świętokrzyskich związane były ze środowiskiem pełnomorskim.

Skamieniałości ryb pancernych występują w Polsce głównie w Górach Świętokrzyskich i są związane wyłącznie z utworami dewońskimi. Prawie przez cały okres dewoński na terenach dzisiejszej środkowej i wschodniej Polski znajdowało się morze.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Andrzej Markert

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii