Konkurs na projekt budowy ogrodu botanicznego


Konkurs na projekt budowy ogrodu botanicznego: artykuł nr 1047

2005-08-07 20:26:25 Ciekawostki

Zespół krakowskich architektów wygrał konkurs na opracowanie koncepcji budowy ogrodu botanicznego w Kielcach – poinformowała sekretarz sądu konkursowego Regina Kozakiewicz-Opałko. W opinii jurorów pod przewodnictwem prof. Anny Mitkowskiej z Politechniki Krakowskiej, praca Bogusława Podhalańskiego, Janusza Barnasia i Małgorzaty Skowron posiada najbardziej twórczą i atrakcyjną propozycję programową. Przewiduje ona wiele scenariuszy korzystania z ogrodu dla różnych grup zwiedzających, w różnym wieku i o zróżnicowanych zainteresowaniach.

Pierwsza nagroda w kieleckim konkursie to zaproszenie laureata do negocjacji w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki do wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ogrodu botanicznego z obiektami kubaturowymi i infrastrukturą. Drugiej nagrody nie przyznano. Trzecia przypadła zespołowi z Kielc, a dwa równorzędne wyróżnienia – architektom z Sosnowca i z Kielc.

Kielecki ogród botaniczny ma powstać na dwunastu hektarach gruntu położonego obok kieleckiego parku krajobrazowego Karczówka. Samorząd Kielc zainwestuje w infrastrukturę ogrodu, natomiast Akademia Świętokrzyska zajmie się sadzeniem roślin i będzie sprawować opiekę merytoryczną nad placówką.

Budowę ogrodu ma koordynować GeoPark - miejska jednostka budżetowa, utworzona dla lepszego wykorzystania walorów kieleckich rezerwatów skalnych. (Kielce posiadają aż 5 rezerwatów przyrody, z których 4 - Kadzielnia, Ślichowice, Białogon-Biesag i Wietrznia - to rezerwaty geologiczne). MCH

Dzięki uprzejmości PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek