Nowe zasady przyznawania stypendiów UE


Nowe zasady przyznawania stypendiów UE: artykuł nr 1053

2005-08-08 12:19:26 Szkoła

Od nowego roku szkolnego zmieniają się zasady przyznawania unijnych stypendiów dla uczniów i studentów. Aby uzyskać pieniądze, nie będą już potrzebne faktury dokumentujące zakup podręczników czy pomocy szkolnych, wystarczą np. paragony ze sklepów.

"Od nowego roku szkolnego wprowadzone zostaną pewne ułatwienia dla uczniów starających się o stypendia unijne" - zapowiedział na czwartkowej konferencji prasowej podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Marek Szczepański.

Od września zmieni się forma wypłaty stypendium. W ubiegłym roku uczniowie nie dostawali pieniędzy do ręki, lecz otrzymywali pomoc w formie refundacji zakupionych podręczników czy pomocy szkolnych albo opłacenia im przez samorząd dodatkowych zajęć lub innych świadczeń. "Teraz będą mogli dostać zaliczkę w wysokości miesięcznego stypendium. W ubiegłym roku wiele osób skarżyło się, że nie jest w stanie najpierw kupić podręcznika, a dopiero potem czekać na refundację poniesionych kosztów" - powiedział Szczepański.

Zmieni się także sposób udowadniania, że pieniądze zostały przeznaczone na cele edukacyjne. Nie będą już potrzebne faktury, wystarczą paragony sklepowe czy bilety za przejazd do szkoły lub zajęcia dodatkowe.

Od września nowy będzie także sposób określania dochodu, od którego przyznawanie są stypendia - brane będą pod uwagę dochody rodziny za 2003 r.

"Warto pamiętać, że od 1 września wchodzi w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i stypendium będzie doliczane do dochodu rodziny, a to może sprawić, że część osób, które w ubiegłym roku dostawały stypendium, teraz wypadnie z tego systemu" - przypomniał Szczepański. Dodał, że by nie stracić szansy na stypendium, wystarczy złożyć dokumenty przed 1 września. "Dokumenty złożone przed wejściem w życie nowelizacji, będą rozpatrywane według starych zasad" - zapewnił.

Stypendia unijne przyznawane są młodzieży wiejskiej. W ubiegłym roku szkolnym z takiej pomocy skorzystało 217 tys. osób. Uczniowie dostawali w zależności od województwa od 70 do 198 zł miesięcznie, studenci od 66 do 260 zł.

Stypendia przyznawane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pochodzą z Europejskiego Funduszu Socjalnego i budżetu państwa. Na lata 2004-2006 na stypendia dla uczniów przeznaczone jest 151 mln euro, dla studentów - 24 mln euro.

Źródło: EuroPAP

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół