Polska w satelitarnym programie monitoringu środowiska - GMES


Polska w satelitarnym programie monitoringu środowiska - GMES: artykuł nr 108

2004-11-16 08:52:06 Nauka w Polsce i na świecie

Polska uczestniczy w tworzonym przez Unię Europejską programie monitoringu środowiska i bezpieczeństwa GMES, obejmującym satelitarne obserwacje Ziemi. Jego celem jest zapewnienie stałej, szybkiej informacji o środowisku i jego zagrożeniach - zarówno naturalnych, jak i spowodowanych działalnością człowieka.

SYGNAŁY ZIEMIA - KOSMOS -ZIEMIA

Program GMES (Global Monitoring for Environment and Security), tworzony od 2001 roku przez Unię Europejską, będzie rozwijany do 2008 roku.

"W VI Programie Ramowym UE utworzono specjalnie dla Polski podprogram GMES-POLAND, w którym rolę punktu kontaktowego spełnia Centrum Badań Kosmicznych PAN. Program ten obejmuje obserwacje satelitarne Ziemi w powiązaniu z badaniami naziemnymi, a następnie przetwarzanie uzyskanych danych dla potrzeb poszczególnych użytkowników" - mówi doc. Marak Banaszkiewicz z CBK PAN, koordynator GMES-POLAND.

SZYBKIE WYKRYWANIE ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH

Dotyczy to szerokiego zakresu tematów, od śledzenia zanieczyszczeń atmosfery, aż po obserwacje górskich osuwisk lub niszczenia morskiego brzegu. Program pozwoli na szybkie wykrywanie zagrożeń ekologicznych i klęsk żywiołowych" - dodaje.

Program GMES, wzbudzający duże zainteresowanie w Polsce, przydatny jest m.in. przy monitorowaniu lasów. Umożliwia wykrywanie szkodników, ognisk chorób we wczesnych stadiach, a także pożarów leśnych. Wykorzystuje się go do badania zanieczyszczeń atmosfery, wód i gleb, śledzenia procesów erozji gleb, emisji gazów cieplarnianych i obiegu dwutlenku węgla.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Andrzej Markert

15 listopada 2004

reo

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z nauki w Polsce i na świecie