Obóz ekopsychologiczny w Łękawicy


Obóz ekopsychologiczny w Łękawicy: artykuł nr 1098

2005-08-17 12:14:48 Ciekawostki

W ośrodku Źródło w Łękawicy w dniach 19-24 września 2005 r. odbędzie się obóz ekopsychologiczny Odkrywając własną naturę. Celem obozu jest stawanie się pełną osobą w kontakcie ze światem naturalnym, innymi ludźmi oraz samym sobą, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie kim jestem, uczenie się od przyrody, nawiązywanie głębokiego kontaktu z naturą, przekraczanie własnego egocentryzmu i rozwijanie poczucia jedności z całym światem.

Osiągamy to poprzez ćwiczenia grupowe, psychodramę, medytację, rytuały, rozmowy, śpiewanie i tańczenie. Techniki nawiązują do terapii Gestalt, głębokiej ekologii oraz rytuałów pochodzących z różnych kultur.
Zajęcia prowadzi, współpracujący z Pracownią, dr Ryszard Kulik - psycholog, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, autor publikacji „Jak kształtować postawy proekologiczne. Trening grupowy w edukacji ekologicznej”.

Koszt udziału w obozie: 420 zł – w tym: noclegi, wyżywienie oraz program. Dla studentów i członków Pracowni zniżka 50 zł. Zapisy i szczegółowe informacje u prowadzącego:
e-mail: kulik@us.edu.pl, tel. 0502-868412

Szczegółowe informacje: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek