Via Baltica - katastrofa dla przyrody


Via Baltica - katastrofa dla przyrody: artykuł nr 1116

2005-08-21 16:24:06 Ekologia

Na stronie www.darzbor.v24.pl można zapoznać się z dwoma projektami budowy expressowej drogi Warszawa - Helsinki. Oficjalny projekt - tzw. białostocki - przetnie Puszczę Augustowską wraz z doliną Rospudy, Biebrzański Park Narodowy i prawdopodobnie Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, przebiegnie również przez Puszczę Białą (Nadbużański Park Krajobrazowy), skrajem Wigierskiego Parku Narodowego i Narwiańskiego Parku Narodowego oraz przetnie korytarze wędrówek dużych ssaków.

Jego realizacja będzie katastrofą dla tych unikalnych terenów, ostatnich fragmentów nieskażonej przyrody w Europie.

Drugi projekt - tzw. łomżyński - proponowany przez ekologów, pozwoli na uniknięcie co najmniej najważniejszych z wyżej wymienionych negatywnych skutków istnienia Via Baltica. Jest też on znacznie krótszy.

Można przedstawić własną opinię i ewentualnie wyrazić swój protest przeciwko niszczeniu naszych najcenniejszych przyrodniczo obszarów w zamieszczonej petycji.

Zbigniew Urbańczyk

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii