Minister popiera płatne studia


Minister popiera płatne studia: artykuł nr 1120

2005-08-22 13:09:46 Szkoła

Minister edukacji narodowej i sportu - Mirosław Sawicki zapytany przez Trybunę czy nadal popiera lansowany przez rząd pomysł wprowadzenia płatnych studiów, odpowiedział twierdząco.

- Popieram, bo w praktyce na dzień dzisiejszy studia są płatne. Dwie trzecie studentów płaci czesne za naukę, a połowa z nich, czyli jedna trzecia wszystkich studentów, płaci czesne w szkołach państwowych - wyjaśnił minister.

Według niego na bezpłatne studia do uczelni państwowych trafiają ci uczniowie, którzy zdają egzaminy na piątki, czyli najlepsi z wielkich miast. Najubożsi, którzy mają największe kłopoty z zapewnieniem swoim dzieciom dobrego startu edukacyjnego, płacą za naukę dwukrotnie - za kształcenie w wyższych szkołach prywatnych i w ramach podatku, składając się na opłacenie studiów bezpłatnych innym osobom.

Minister Sawicki jest zdania, że "wprowadzenie powszechnej odpłatności za studia z możliwością otrzymania stypendium albo kredytu studenckiego, będzie najlepszym sposobem wyrównania szans edukacyjnych, bo te pieniądze, które dziś idą na bezpłatną oświatę pójdą na stypendia dla najbiedniejszych".

Źródło: PAP

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół