USA: Genom szympansa podobny do ludzkiego


USA: Genom szympansa podobny do ludzkiego: artykuł nr 1164

2005-09-01 12:58:11 Biotechnologia

Jakie są genetyczne różnice między człowiekiem a szympansem? Prawie żadne, ale to prawie robi wielką różnicę. Uczeni z USA, którzy rozpracowali genom szympansa, twierdzą, że jest on na 96% identyczny z ludzkim. Wyniki pracy Konsorcjum ds. Sekwencjonowania i Analizy Genomu Szympansa zaprezentowane zostały na łamach tygodnika "Nature". Genetycy mają nadzieję, że ich badania pozwolą znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie zapadają na takie choroby jak Alzheimer, AIDS, czy niektóre typy raka, a szympansy nie.

Może to pomóc w opracowaniu skutecznej terapii. Dzięki poznaniu genomu można będzie też zidentyfikować te własności DNA, które pozwoliły na rozwój typowo ludzkich cech - zdolności mowy i poznawczych, chodzenia w pozycji wyprostowanej. Genom szympansa jest pierwszym zsekwencjonowanym genomem małpy i czwartym zsekwencjonowanym genomem ssaka - po człowieku, myszy i szczurze.

Zdaniem naukowców, wyniki te to tylko wierzchołek góry lodowej. Lepsze zrozumienie, które sekwencje DNA odpowiadają za typowo ludzkie cechy, a które są pod tym względem mniej ważne, powinno być łatwiejsze, gdy poznamy genomy kolejnych ssaków, w tym ssaków naczelnych.

Źródło: RMF FM

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii