Przekazanie władzy na Uniwersytecie Jagiellońskim


Przekazanie władzy na Uniwersytecie Jagiellońskim: artykuł nr 1165

2005-09-01 13:01:08 Ciekawostki

Odchodzący rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Franciszek Ziejka oficjalnie przekazał w środę władzę swojemu następcy prof. Karolowi Musiołowi. Nowa ekipa rektorska rozpocznie urzędowanie 1 września. Prof. Ziejka podczas spotkania z władzami i pracownikami uczelni w Collegium Maius podziękował prorektorom i swoim najbliższym współpracownikom, Senatowi uczelni, administracji oraz studentom.

"Jeśli były błędy, to wynikały one z tego, że człowiek nie zawsze właściwie ocenia sytuację. Jeśli były sukcesy, to były sukcesami nas wszystkich" - podsumował sześć lat pracy na stanowisku rektora UJ prof. Ziejka. Przypomniał, że w tym czasie liczba studiujących na UJ wzrosła o ponad 13,5 tys.

Prof. Ziejka, mówił że nie żałuje niczego, co zrobił jako rektor. Za jedną z najbardziej przykrych spraw uważa oskarżenia wobec krakowskich naukowców o kolaborację z hitlerowcami w działającym podczas okupacji w Krakowie Instytucie Niemieckiej Pracy Wschodniej (Ost-Institut).

Prof. Ziejka będzie teraz kierował katedrą literatury pozytywizmu i Młodej Polski na wydziale polonistyki UJ. Od kilku miesięcy przewodniczy także Społecznemu Komitetowi Odnowy Zabytków Krakowa.

Zdaniem nowego rektora UJ, prof. Karola Musioła, rozpoczynającą się kadencja nie będzie łatwa ze względu na zmiany w prawie spowodowane m.in. wejściem w życie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.

Zmiany czekają także studentów - od 1 października zupełnie inny będzie system nauczania języków obcych; po pierwszym i drugim semestrze wszyscy studenci za pośrednictwem systemu komputerowego będą oceniać swoich wykładowców.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Małgorzata Wosion-Czoba

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek