Kolejne żółwie błotne przyszły na świat


Kolejne żółwie błotne przyszły na świat: artykuł nr 1186

2005-09-05 20:06:53 Zoologia

Nowe pokolenie żółwi błotnych przyszło na świat w okolicach Rzepina w Lubuskiem. W pobliżu tej miejscowości, niedaleko rzeczki Ilanki, znajduje się jedno z największych lęgowisk tych rzadkich gadów na terenie zachodniej Polski - informuje dr Bartłomiej Najbar z Uniwersytetu Zielonogórskiego .

"W tej części Polski jest to jedyna tak liczebna populacja żółwi błotnych, która regularnie i samodzielnie potrafi się rozmnażać.

Badania prowadzone przeze mnie od 1999 roku wykazują, że pomimo iż wiele młodych nie dorasta wieku dojrzałego, niektórym udaje się przeżyć" - mówi Najbar. Miejsce to powinno być objęte szczególną i długotrwałą, perspektywiczną ochroną - dodaje.

Obok badania zachowań i przyzwyczajeń żółwi naukowiec próbuje pomóc im w zwiększeniu liczebności. W tym celu od siedmiu lat część jaj jest odchowywanych w sztucznych warunkach.

Od 1999 roku w takich warunkach odchowano już 150 małych żółwi, którym po około roku od wybrania jaj z gniazd zwrócono wolność. Jak szacuje Najbar, na około dziesięciokilometrowym odcinku rzeczki Ilanki z jej rozlewiskami i kanałami może żyć około 100 przedstawicieli tego gatunku; ponad 70 żółwi jest oznakowanych, w tym ponad 20 dorosłych samic.

Odwiedzane od lat lęgowisko żółwi błotnych znajduje się na niewielkim piaszczystym terenie. Samice co roku zakładają tam gniazda, w każdym składając od pięciu do siedemnastu jaj. W tym roku naukowiec naliczył tam sześć gniazd, co nie jest rekordem.

"Tego lata nie wybieraliśmy jaj z gniazd. Zajęliśmy się raczej ich monitoringiem. Część młodych opuściło po wykluciu podziemne kryjówki, jednak wiele nadal tam przebywa. Niewykluczone, że w tym miejscu spędzą zimę. Próbujemy dowiedzieć się, w jaki sposób te małe i delikatne zwierzęta potrafią przetrwać prawie rok bez pokarmu i wody" - mówi Najbar.

Żółwie lęgi rozpoczynają się w sierpniu. Małe żółwie wykluwają się z reguły w połowie sierpnia. Muszą wówczas dotrzeć do najbliższego zbiornika wodnego, gdzie zdobywają pokarm. Jak u większości gatunków żółwi właśnie ta pierwsza w ich życiu podróż jest najniebezpieczniejsza. Często po drodze padają ofiarą kun, lisów i kruków, a w wodzie - kolejnych drapieżników: szczupaków i wydr.

Występujący w Polsce gatunek żółwia błotnego osiąga wagę do 1 kg, przy długości pancerza do ponad 20 cm. Ma oliwkowe ubarwienie z licznymi żółtymi plamkami i brunatny plastron (część brzuszna pancerza).

Samice żółwi błotnych osiągają zdolność rozrodczą około 20. roku życia, samce w wieku kilkunastu lat. Samica składa do 20 jaj, z których po mniej więcej trzech miesiącach wylęgają się młode. Od 1935 roku żółwie błotne objęte są w Polsce ochroną gatunkową.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Marcin Rynkiewicz

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii