Leśnicy w Europie powinni zadbać o... wodę


Leśnicy w Europie powinni zadbać o... wodę: artykuł nr 1199

2005-09-09 15:23:48 Leśnictwo

Leśnicy w Europie powinni zadbać o wodę - taką sugestię przedstawili specjaliści podczas Konferencji Ekspertów Leśnych Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie (MCPFE), która odbyła się w Warszawie w dniach 5-6 września.

Leśnicy w Europie powinni zadbać o... wodę

Leśnicy w Europie powinni zadbać o wodę - taką sugestię przedstawili specjaliści podczas Konferencji Ekspertów Leśnych Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie (MCPFE), która odbyła się w Warszawie w dniach 5-6 września.

Eksperci wskazali na konieczność zacieśnienia współpracy ze specjalistami w dziedzinie hydrologii i wypracowanie metod wzajemnego wspierania gospodarki leśnej i wodnej.

Spotkanie zorganizowała Jednostka Łącznikowa MCPFE, która od dwóch lat funkcjonuje w Polsce. Wzięło w nim udział 66 ekspertów z 13 krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz USA. Jednostki łącznikowe w poszczególnych krajach członkowskich odpowiadają za realizację postanowień ministrów, spotykających się raz na kilka lat na konferencjach. Ostatnia miała miejsce w 2003 w Wiedniu.

Ministerialny Proces Ochrony Lasów w Europie (MCPFE) to inicjatywa zapoczątkowana w 1990 r. Jest to platforma dialogu politycznego w sprawach lasów i leśnictwa w Europie. Uczestnikami Procesu są 44 państwa europejskie i Wspólnota Europejska.

W roli obserwatorów występują rządowe i pozarządowe instytucje i organizacje międzynarodowe oraz państwa spoza Europy. Polska obecnie przewodniczy Procesowi. Kadencja zakończy się w 2007 r. konferencją ministrów państw należących do Procesu, która odbędzie się w Warszawie. ULA

7 września 2005

we

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa