Nowy rezerwat na Śląsku


Nowy rezerwat na Śląsku: artykuł nr 1217

2005-09-16 19:14:50 Ekologia

W województwie śląskim powstał nowy, 61 z kolei rezerwat. To obszar lasu pod nazwą Kępina w gminie Irządze w Nadleśnictwie Koniecpol. Rozporządzenie w sprawie uznania lasu Kępina za rezerwat wydał wojewoda śląski Lechosław Jarzębski. Rezerwat został utworzony w celu zachowania ze względów naukowych, przyrodniczych i dydaktycznych naturalnych zbiorowisk roślinnych w postaci niżowego lasu łęgowego, olsu porzeczkowego i ziołorośli wraz z całym bogactwem gatunkowym flory i fauny oraz źródlisk i wywierzysk.

Wokół rezerwatu została utworzona otulina o powierzchni ponad 73 ha, która ma chronić rezerwat przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka.

Fragment pochodzi ze strony: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii