Jest zgoda na odstrzał dwóch wilków w okolicach Puszczy Białowieskiej


Jest zgoda na odstrzał dwóch wilków w okolicach Puszczy Białowieskiej: artykuł nr 1234

2005-09-19 19:20:28 Zoologia

Minister środowiska zgodził się na odstrzał w województwie podlaskim dwóch wilków - informuje podlaski konserwator przyrody Krzysztof Oniszczuk. Wilki są pod ochroną.

Myśliwi z kilkunastu kół łowieckich z okolic Puszczy Białowieskiej mogą polować na wilki na terenie gmin Hajnówka i Dubicze Cerkiewne do końca okresu wypasów bydła na pastwiskach w tym roku.

"Polowanie" na wilka może się odbywać na określonych zasadach. Wilków nie można próbować ustrzelić bezpośrednio w lesie, a jedynie poza terenem leśnym w odległości nie bliższej niż 5 km od zwartego kompleksu leśnego.

W 2004 roku odnotowano w Podlaskiem 80 przypadków zagryzień bydła przez wilki. W tym roku wilki zagryzły w tym województwie 30 sztuk bydła, najwięcej w gminach Lipsk i Giby na Suwalszczyźnie. Rocznie wojewoda podlaski wypłaca rolnikom około 100 tys. zł odszkodowań za szkody spowodowane przez te drapieżniki.

Najwięcej wilczych szkód zanotowano w tym roku okolicach Puszczy Białowieskiej. Został tam spełniony warunek, jaki w sprawie ubiegania się o zgodę na odstrzały postawiła Wojewódzka Rada Ochrony Przyrody, działająca przy wojewodzie. Jej członkowie sprecyzowali, że odstrzały wilków mogą wchodzić w grę tylko wówczas, gdy na danym terenie wilki zagryzą 5 sztuk bydła w krótkim czasie. Ten warunek został spełniony, a na odstrzały zgodził się minister środowiska.

W ubiegłym roku w Podlaskiem ustrzelono dwa wilki, ale nie były to odstrzały za zgodą ministra. Jeden wilk został skłusowany na terenie gminy Kruszyniany, drugi padł od strzałów myśliwych przez przypadek w czasie zbiorowego polowania w gminie Milejczyce. W 2003 roku jednego wilka za zgodą ministra udało się ustrzelić w gminie Zbójna.

Oniszczuk ocenia, że próba odstrzelenia wilków może zostać podjęta dopiero wówczas, gdy z pól zostanie zebrana kukurydza, ponieważ jest ona dla wilków dobrą kryjówką. Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży, który prowadzi m.in. badania nad wilkami ocenia, że w północno-wschodniej Polsce żyje około 260 wilków, a w całej Polsce jest ich około 670.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii