Ekspansywny torfowiec


Ekspansywny torfowiec: artykuł nr 124

2004-11-22 02:39:46 Nauka w Polsce i na świecie

Torfowce to podklasa mchów reprezentowana tylko przez jeden rodzaj - torfowiec Sphagnum. Przywiązanie do silnie zagrożonych siedlisk mokradłowych i ustępowanie wielu gatunków było powodem objęcia w Polsce wszystkich torfowców ochroną prawną. Jak donoszą Węgrzy jest jednak jeden wyraźnie ekspansywny gatunek, który rozprzestrzenia się dzięki bardzo skutecznemu rozmnażaniu generatywnemu i wegetatywnemu oraz kolonizacji siedlisk przekształconych.

 Torfowiec postrzępiony Sph. fimbriatum w ciągu minionych kilkunastu lat 2,5-krotnie zwiększył liczbę swoich stanowisk na Węgrzech. Rozprzestrzenia się zarówno w skali lokalnej jak i regionalnej.

  >> Distribution and expansion of Sphagnum fimbriatum in Hungary (Lindbergia 29, 3)
  >> lonicera.hg.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z nauki w Polsce i na świecie