Nasi praprzodkowie zeszli z drzew, by szukać jadalnych korzonków


Nasi praprzodkowie zeszli z drzew, by szukać jadalnych korzonków: artykuł nr 1276

2005-09-28 11:51:25 Ciekawostki

Smaczne bulwy pomogły naszym przodkom w zejściu z drzew - dowodzą antropolodzy amerykańscy. Dla wczesnych hominidów bodźcem do zasiedlania sawanny mogła być obfitość jadalnych, pożywnych bulw i korzeni, które wcześniej znali z lasów deszczowych.

Pomiędzy 8 a 5 milionami lat temu pierwsze hominidy wyodrębniły się z rodziny małp człekokształtnych zamieszkujących lasy deszczowe Afryki i przeniosły się na sawanny.

Greg Laden z Uniwersytetu Minnesoty oraz Richard Wrangham z Uniwersytetu Harvarda zajęli się analizą czynników środowiskowych, które mogły skłonić wczesne hominidy do przejścia z lasów deszczowych na sawanny. Zdaniem badaczy, istnieje kilka dowodów potwierdzających znaczącą rolę jadalnych korzeni i bulw w tym procesie.

Najważniejszy z nich to szybka ewolucja szczęki i zębów, znana antropologom z najstarszych znalezisk człowiekowatych. Mięśnie żuchwy i zęby trzonowe pierwszych mieszkańców sawanny są potężne. O wiele lepiej nadają się do miażdżenia twardych bulw niż delikatniejsze szczęki szympansów, przystosowane do gryzienia i żucia liści oraz miękkich owoców.

Wiąże się to ze zdecydowaną zmianą menu. Głównym pokarmem nadal było prawdopodobnie mięso, ale miejsce owoców i soczystych liści zajęły podziemne, jadalne części roślin, zapewne podobne do współczesnej brukwi lub rzepy.

Kolejnym faktem mogącym świadczyć o dużej roli jadalnych korzeni w procesie odłączenia się linii hominidów mogą być dane paleoekologiczne - wyniki badań afrykańskiej flory z okresu późnego miocenu wskazują na ekspansję roślin posiadających jadalne i pożywne bulwy i korzenie.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek