Kozice w muzeum


Kozice w muzeum: artykuł nr 1282

2005-10-02 16:13:29 Ciekawostki

W warszawskim Muzeum Techniki od września do stycznia przyszłego roku na wystawie "Turnie, wierchy i kozice" podziwiać można piękno krajobrazu oraz bogactwo fauny i flory Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Ekspozycja, będąca wspólną inicjatywą Muzeum Techniki, dyrekcji TPN oraz Departamentu Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska, jest ósmą z kolei prezentacją bogactwa przyrodniczego Polski. W poprzednich latach zaprezentowano walory innych parków narodowych: Białowieskiego, Poleskiego, Roztoczańskiego, Gór Stołowych, Kampinoskiego, Biebrzańskiego i Wigierskiego.

Zdaniem organizatorów, prezentowane od 2003 r. wystawy, cieszyły się zawsze dużym zainteresowaniem zwiedzających. Przygotowane specjalnie lekcje muzealne i prelekcje sprzyjały zaś popularyzacji wśród najmłodszych wiedzy o organizacji ochrony przyrody w Polsce, w szczególności o parkach narodowych.

Zwiedzający najnowszą wystawę zobaczą zarówno eksponaty związane z przyrodą TPN, jak i życiem codziennym górali. Zainteresowani nauczyciele skorzystać mogą z możliwości uczestnictwa w lekcji muzealnej prowadzonej przez pracowników muzeum.

XXX

Ekspozycję można zwiedzać do końca stycznia 2006 r., w godzinach 9.00 - 17.00 (od wtorku do piątku) i 10.00 - 18.00 (w soboty i niedziele). Lekcje muzealne dla szkół uzgadniać należy pod warszawskim numerem (22) 656-67-47.

Dzięki uprzejmości: Nauka w Polsce - Magda Kozińska

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek