W ptasich stadach gromadzących się u Ujścia Warty nie stwierdzono ptasiej grypy


W ptasich stadach gromadzących się u Ujścia Warty nie stwierdzono ptasiej grypy: artykuł nr 1324

2005-10-11 11:36:56 Medycyna

Pierwsze wyniki badań odchodów dzikiego ptactwa pobranych w woj. lubuskim nie wykazały obecności wirusa ptasiej grypy. "Po niedzieli mają być znane wyniki z prób pobranych na najbardziej zagrożonym terenie w regionie - Parku Narodowym Ujście Warty. To jedno z największych w Europie Środkowej miejsc koncentracji migrującego ptactwa wodnego" - informuje lubuski wojewódzki lekarz weterynarii dr Tadeusz Woźniak. Do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze dotarły pierwsze wyniki badań odchodów ptaków.

Lekarze weterynarii pobrali próbki kilka tygodni temu. Te z "Ujścia Warty" pobrano w końcu września. W specjalnych termoizolacyjnych pojemnikach zostały wysłane do laboratorium Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach.

"Prowadzi się tam badania ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i profilaktyki chorób zakaźnych, w tym chorób odzwierzęcych. Wszystkie przesłane przez nas próby są ujemne. Wyniki badań odchodów gęsi i kaczek z +Ujścia Warty+ mają być znane po niedzieli" - mówi Woźniak.

Jak zaznacza, obecnie - m.in. po doniesieniach o pojawieniu się ptasiej grypy w Rumunii - w regionie tym panuje podwyższona gotowość inspekcji weterynaryjnej. Na wniosek wojewódzkiego lekarze weterynarii zwiększono o 100 procent liczbę pobieranych prób w obrębie trzech powiatów: gorzowskiego, słubickiego i sulęcińskiego, na których terenie znajduje się m.in. Park Narodowy "Ujście Warty".

Obszar parku to miejsce, gdzie zatrzymują się, zwłaszcza jesienią, dziesiątki tysięcy migrujących ptaków, głównie gęsi i kaczek. Wśród nich są ptaki, które przylatują z terenów Rosji. Każdego dnia na niebie nad parkiem widać liczne klucze gęsi.

Jak szacują ornitolodzy, obecnie w "Ujściu Warty" jest około 5 tysięcy migrujących gęsi - zbożowych i białoczelnych. To jednak dopiero początek. Jak zaznacza Paweł Kaczorowski z Parku Narodowego "Ujście Warty", liczebność ptaków będzie szybko rosła, by w swoim kulminacyjnym momencie przekroczyć nawet 100 tysięcy sztuk.

"Na razie prowadzony przez nas monitoring nie wykazał żadnych niepokojących zachowań ptactwa. Nie znaleźliśmy także padliny" - informuje Kaczorowski.

Do pierwszego badania w Parku Narodowym pobrano odchody dwóch gatunków gęsi - zbożowej, które przyleciały z Rosji, i gęsi gęgawy, przebywających w stadach razem ze zbożowymi, zasiedlającymi park przez cały rok.

"Kolejne badania w kierunku ptasiej grypy przeprowadzone zostaną w połowie października i dwukrotnie w listopadzie i grudniu" - mówi Woźniak.

Wirus ptasiej grypy pojawił się w 1997 roku. Od tego czasu zaraziło się nim 112 osób, a zmarło 65. Byli to ludzie, którzy mieli bezpośredni kontakt z zakażonym ptactwem.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Marcin Rynkiewicz

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z medycyny