Zidentyfikowano gen, który decyduje o tym, jak głęboko śpimy


Zidentyfikowano gen, który decyduje o tym, jak głęboko śpimy: artykuł nr 1326

2005-10-11 13:54:32 Medycyna

Badacze ze Szwajcarii zidentyfikowali gen, który reguluje aktywność mózgu w fazie snu głębokiego, czyli wówczas gdy najlepiej wypoczywamy. Co ciekawe, gen ten Rarb koduje białko współpracujące z pochodną witaminy A, tj. kwasem retinowym - białko to nosi nazwę receptor beta kwasu retinowego. Jak się zatem okazuje, aktywna postać witaminy A, działając za pośrednictwem tego receptora, może wpływać na jakość snu.

W czasie snu obserwuje się cykliczne zmiany częstotliwości fal mózgowych. Głębokiej fazie snu towarzyszą tzw. wolne fale mózgu - fale delta. Odzwierciedlają one najważniejsze aspekty snu - jego głębokość, ciągłość i jakość. Fale delta mogą być również bezpośrednim miernikiem zapotrzebowania na sen i są ściśle regulowane w okresie rozwoju oraz starzenia organizmu.

Analizy genetyczne wykazały, że właśnie gen Rarb, kodujący receptor dla pochodnej witaminy A, odpowiada za to, jak duży udział mają fale delta w aktywności mózgu w czasie snu.

Źródło: PAP

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z medycyny