Dolina Ostrego w gminie Lipowa nie zostanie zniszczona


Dolina Ostrego w gminie Lipowa nie zostanie zniszczona: artykuł nr 1347

2005-10-14 03:34:12 Ekologia

Jedna z najpiękniejszych beskidzkich dolin nie zostanie zniszczona. Minister Środowiska nie zgodził się na budowę zbiornika w dolinie Ostrego w gminie Lipowa w Beskidzie Śląskim. Jest ona obok Doliny Wapienicy najpiękniejszą doliną tego regionu.

Projekt budowy zbiornika zakładał powstanie zapory kamienno-ziemnej z ekranem betonowym o wysokości 21,5 m i długości 157 m, przegradzającej potok Leśnianka w centralnej, zalesionej części doliny.

Na jego budowie zależało gminie Lipowa i Browarowi Żywiec, który miał sfinansować inwestycję.

Ewentualna budowa tego zbiornika retencyjnego zniszczyłaby kilka hektarów cennego lasu łęgowego, piękny przełom potoku Leśnianka, zablokowała możliwość przemieszczania się zwierząt utartymi szlakami, uniemożliwiła migrację ryb w górę potoku, a także spowodowała konieczność wybudowania dwóch nowych dróg stokowych – co z kolei przyczyniłoby się do erozji zboczy położonych powyżej zbiornika.

Właściwą postawę zajął Wojewoda Śląski Lechosław Jarzębski, który 27 czerwca br. wydał negatywną opinię w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśne w dolinie Ostrego.

Ostateczna decyzja zapadła 27 września br., kiedy to Minister Środowiska nie wyraził zgody na „przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne” blisko 14 hektarów gruntów projektowanych pod budowę zbiornika.

Całość na stronie: www.pracownia.org.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii