Leśnicy i naukowcy przeciwni prywatyzacji polskich lasów


Leśnicy i naukowcy przeciwni prywatyzacji polskich lasów: artykuł nr 143

2004-12-01 07:00:00 Nauka w Polsce i na świecie

Przeciw prywatyzacji i reprywatyzacji lasów państwowych w Polsce, co proponują niektórzy politycy, opowiedzieli się leśnicy i naukowcy uczestniczący w poniedziałek w Krakowie w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Polskie lasy i leśnictwo w Europie".

"Weszliśmy w tym roku do Unii Europejskiej, ale mamy odmienny model organizacyjny. U nas dominują lasy publiczne i nie zamierzamy tego układu zmieniać" - zaznaczył dyrektor generalny Lasów Państwowych dr Janusz Dawidziuk. Dodał, że w ostatnich czternastu latach w Lasach Państwowych dokonano transformacji i reorientacji celów gospodarki leśnej. "Teraz najważniejszym celem jest ochrona środowiska naturalnego, a produkcja drewna spadła na piąte miejsce w tej hierarchii" - powiedział.

"Projekty prywatyzacyjne lasów państwowych uważam za nieodpowiedzialne, natomiast pojawiające się pomysły przekazania lasów zabużanom, jako mienia zastępczego jest ponurym szaleństwem - podkreślił prof. Wojciech Radecki z Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, który wygłosił referat "Formy własności leśnej a problemy realizacji publicznych funkcji lasów".

Zdaniem prof. Radeckiego "doprowadziłoby to do nieszczęścia. Lasy wykorzystane zostałyby tylko do produkcji, a przestałyby spełniać funkcje ochronne i społeczne". "Prywatni właściciele mogliby zgodnie z prawem zabronić wstępu do nich osobom obcym. I tak by zapewne zrobili. Natomiast Lasy Państwowe dobrze wywiązują się ze swej roli, o czym świadczy coraz lepszy stan polskich lasów" - ocenił Radecki.

Według danych Lasów Państwowych w Polsce lasów przybywa. Po wojnie zalesionych było 20 proc. powierzchni kraju, teraz - blisko 30 proc. Poprawia się zdrowotność drzew. 80 proc. polskich lasów jest własnością państwa. Reszta znajduje się w rękach prywatnych. Prywatnych właścicieli lasów mamy milion. Pomysły całkowitej prywatyzacji i reprywatyzacji lasów pojawiają się od kilku lat.

Źródło: EuroPAP, 29.11.2004 r.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z nauki w Polsce i na świecie