Przyrodnicy policzyli tatrzańskie kozice


Przyrodnicy policzyli tatrzańskie kozice: artykuł nr 1494

2005-11-07 03:14:10 Zoologia

486 kozic żyje w Tatrach. Tylu zwierząt doliczyli się polscy i słowaccy przyrodnicy w ramach zakończonej właśnie dorocznej jesiennej akcji - informuje wicedyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Zbigniew Krzan.

Według wstępnych i jeszcze nie zweryfikowanych wyników, po polskiej stronie Tatr naliczono 116 kozic, a na Słowacji - 370.

"Populacja kozicy tatrzańskiej od lat jest ustabilizowana w całych Tatrach na poziomie 450 - 500 sztuk. Od pięciu lat jest nawet nieznaczny postęp w ich liczebności. Wcześniej mieliśmy załamanie populacji, kiedy to po polskiej stronie żyło mniej niż 90 zwierząt" - ocenia wicedyrektor TPN.

Kozice są bardzo ruchliwymi i płochliwymi zwierzętami, dlatego wyniki akcji w przygranicznych rejonach obserwacyjnych po polskiej stronie granicy wymagają konfrontacji z danymi Słowaków. Porównując czas i miejsce konkretnej obserwacji można stwierdzić, czy obserwatorzy po dwóch stronach granicy nie podliczyli tych samych kozic jednocześnie.

"Trwają konsultacje ze Słowakami w celu zweryfikowania wyników akcji przeprowadzanej jednocześnie po obydwu stronach granicy państwowej. W tym roku mieliśmy świetną pogodę, więc wyniki będą dość dobre" - wyjaśnia dr Krzan.

Według naukowca, jeszcze w latach 80. XX wieku w całych Tatrach było około 1000 kozic.

Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN), wspólnie z kolegami ze słowackiego Tatrzańskiego Narodowego Parku (TANAP), oceniają w terenie stan pogłowia kozicy tatrzańskiej jesienią każdego roku. Wiosną, w czasie kolejnej akcji, sprawdzają, ile zwierząt przetrwało zimę, i ile przyszło na świat.

W tym roku w akcji jesiennego liczenia kozic wzięło udział po polskiej stronie Tatr 50 pracowników TPN, którzy uzbrojeni w lornetki przez dwa dni penetrowali 30 wyznaczonych wcześniej rejonów obserwacyjnych.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii