Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy


Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy: artykuł nr 1518

2005-11-10 21:12:31 Medycyna

W Dzienniku Ustaw z dnia 9 listopada 2005 r Nr 223, póz. 1920 opublikowano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu.

Zmiana dotyczy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2005 r. (Dz. U. Nr 203, póz. 1688) i została spowodowana koniecznością wykonania przepisów decyzji Komisji nr 2005/745/WE z dnia 21 października 2005 r. zmieniającej decyzję 2005/734/WE ustanawiającą środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidującej system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (Dz. Urz. U E L 279 z dnia 22.10.2005, str. 79).

Zmiany wprowadzane w omawianym rozporządzeniu polegają na:

  • rozszerzeniu zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów na wszystkie gatunki ptaków (do tej pory zakaz ten obejmował jedynie gatunki wymienione w rozporządzeniu - a więc kury, kaczki, gęsi, indyki, przepiórki, perliczki, strusie oraz inne bezgrzebieniowce, gołębie, bażanty i kuropatwy);
  • zezwoleniu na utrzymywanie na otwartej przestrzeni kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlić, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, jeżeli ich karmienie i pojenie odbywa się w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu zabezpieczonym przed dostępem dzikich ptaków.

Z uwagi na konieczność pilnego wykonania obowiązków wynikających z decyzji Komisji nr 2005/745/WE, przedmiotowe rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

minrol.gov.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z medycyny