Sędzia zabrania wycinki drzew w ostoi mamutowców


Sędzia zabrania wycinki drzew w ostoi mamutowców: artykuł nr 1568

2005-11-19 02:51:39 Leśnictwo

Amerykański sędzia federalny uniemożliwił wycinkę drzew na obszarze Giant Sequoia National Monument stanowiącym ostoję 2/3 światowej populacji mamutowców Sequoiadendron giganteum. W uzasadnieniu decyzji sędzia stwierdził, że służby leśne zignorowały wyniki badań naukowych wskazujących na negatywne skutki komercyjnego użytkowania drzewostanów. Prawnicy organizacji ekologicznych podkreślali, że wycinki zagroziłyby cennej przyrodzie.

Leśnicy bronili swoich racji twierdząc, że eksploatacja drzewostanów jest konieczna dla utrzymania miejsc pracy w przemyśle drzewnym oraz, że projektowane zabiegi miały wspomóc ekosystem leśny. Wycinka drzew miała mieć charakter ograniczony i przyczynić się miała do zmniejszenia ryzyka pożarowego.

Źródło: CNN/Lonicera

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa