Czy dokarmiać ptaki?


Czy dokarmiać ptaki?: artykuł nr 1604

2005-11-27 03:11:16 Zoologia

Zbliża się zima. Ten okres mrozów i opadów śniegu, utrudniającego dostęp do pokarmu, jest czasem trudnym dla ptaków. Pierwsze przymrozki skłaniają zwykle ludzi do przyjścia ptakom z pomocą. Wywieszamy więc karmniki i dokarmiamy w nich ptaki, które zdecydowały się przeczekać u nas do wiosny. Szkoły rozpoczynają "akcje dokarmiania" ptaków. Czy można inaczej?

Opinie fachowców, co skuteczności takiej pomocy ptakom są różne. Dlaczego? Do karmników przylatują zwykle przedstawiciele gatunków pospolitych i niezagrożonych: m.in. dzwońce, czyże, sikory. Karmniki mogą stwarzać zagrożenie dla korzystających z nich ptaków ze względów higienicznych – zanieczyszczona podłoga, gdzie oprócz resztek pokarmu, gromadzą się ptasie odchody, może stać się siedliskiem pasożytów i miejscem roznoszenia ptasich chorób, głównie salmonellozy.

Z drugiej strony dokarmianie ptaków jest okazją do nauki cierpliwego obserwowania ptaków i rozpoznawania gatunków, odwiedzających karmnik. Jest to rodzaj kontaktu z przyrodą, przynoszący dużo emocji i przyjemności.

Całość na stronach: OTOP

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii