Europejczycy nie chcą energii nuklearnej


Europejczycy nie chcą energii nuklearnej: artykuł nr 1611

2005-11-28 19:31:51 Ekologia

Ponad połowa (55 procent) obywateli Unii Europejskiej jest przeciwnawytwarzaniu energii nuklearnej. Jej przeciwników wśród Polaków jestjeszcze więcej, bo aż 66 procent. Odsetek zwolenników tej energii wśródmieszkańców Wspólnoty wynosi 37 procent (wśród Polaków ponad 25procent) - wynika z badania Eurobarometr, przeprowadzonego TNSOpinion&Social dla Komisji Europejskiej.

TNS Opinion&Social to jeden z sektorów międzynarodowej grupy badawczej, do której należy polska firma TNS OBOP.

NIE WE WSZYSTKICH KRAJACH MYŚLĄ TAK SAMO

Wyniki najnowszego badania badania wskazują, że poparcie i sprzeciw wobec energii nuklearnej różnią się w poszczególnych krajach Wspólnoty. Tę formę energii aprobuje prawie dwie trzecie Szwedów i Węgrów (odpowiednio 64 i 65 proc.), natomiast 9 na 10 Greków i Austriaków jest przeciwko niej (odpowiednio 86 i 88 proc.).

57 procent przeciwników tego rodzaju energii zadeklarowało, że nie zmieniłoby zdania nawet wówczas, gdyby rozwiązano problemy związane z odpadami radioaktywnymi - wynika z badania.

Co czwarty Europejczyk ma poczucie, że jest dobrze poinformowany na temat odpadów radioaktywnych - a zdaniem większości respondentów (79 proc.) wszelkie odpady radioaktywne stanowią zagrożenie dla zdrowia. Interesującym faktem, podkreślanym przez osoby odpowiadające za badania jest spostrzeżenie, że im
większą wiedzę na ten temat miały osoby ankietowane, tym mniejsze widziały zagrożenie.

PROBLEM ROZWIĄZAĆ TU I TERAZ

Zdecydowana większość obywateli UE (92 proc.) opowiada się za tym, żeby problem rosnącej ilości odpadów rozwiązać teraz, a nie zostawiać go przyszłym pokoleniom. Jak się okazało, w Polsce ten odsetek jest jeszcze większy (94 procent).

W opinii Europejczyków, godnym zaufania źródłem informacji dotyczących radioaktywnych odpadów są niezależne organizacje - proekologiczne instytucje pozarządowe (39 proc.) i niezależni naukowcy (38 proc.).

Co ciekawe, o wiele mniejszym zaufaniem Europejczycy darzą odpowiedzialne za odpady radioaktywne agencje rządowe (26 proc.), rządy poszczególnych krajów (19 proc.) i Unię Europejską (14 proc.).

W kwestii odpadów radioaktywnych zaufanie do organizacji pozarządowych deklaruje 37 proc. Polaków, a do naukowców - 29 proc. Tylko 7 proc. Polaków wierzy w tej kwestii polskiemu rządowi, a 13 proc. ma zaufanie do władz unijnych w kwestii odpadów radioaktywnych.

EUROPEJCZYCY SĄ BARDZO ZAINTERESOWANI

Z przeprowadzonego badania wynika, że "prawie wszyscy obywatele UE dostrzegają konieczność określenia przez państwa członkowskie kalendarium i strategii zarządzania odpadami radioaktywnymi, których realizacja byłaby następnie nadzorowana przez władze unijne" - takie rozwiązanie popiera aż 94 proc. polskich obywateli.

Jak uważa koordynator polskiej części badań, Teresa Szczurowska z TNS OBOP, z badania wyraźnie wynika, że Europejczycy są bardzo zainteresowani losami odpadów radioaktywnych i energii nuklearnej.

"Domagają się szybkiego i skutecznego rozwiązania tego problemu, który pozostawiony sam sobie może w przyszłości spowodować wiele negatywnych następstw. Warto jednak zauważyć, że różnice zdań wobec energii nuklearnej w poszczególnych krajach UE są znaczne. Może to skutkować dużymi trudnościami w wypracowaniu wspólnego stanowiska” – podkreśla.

Badanie zostało przeprowadzone metodą face-to-face w okresie od 9 maja do 14 czerwca 2005 r. na próbie 30 348 osób z 25 krajów Unii Europejskiej.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Bogusława Szumiec-Presch

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii