Bezpieczne lasy z polskim FSC


Bezpieczne lasy z polskim FSC: artykuł nr 1619

2005-11-29 23:45:09 Leśnictwo

W piątek 25 listopada 2005 roku Związek Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC- Polska”, zainicjowany ponad 5 lat temu przez WWF, przyjął jednogłośnie polskie standardy FSC. To wielki sukces i szansa na lepszą ochronę polskich lasów. Przyjęte w piątek 25.11 normy ujednolicą system certyfikacji FSC* w Polsce, pomogą również w ograniczeniu, specyficznych dla naszego kraju, złych praktyk, które jak dotąd nie zostały wyeliminowane nawet w lasach objętych certyfikatem.

Jeśli bowiem w kraju nie zostają ustalone szczegółowe standardy każda z 15 akredytowanych przez FSC firm ma prawo dokonywania własnej interpretacji międzynarodowych standardów. W ten sposób w Polsce jedna z firm certyfikujących wymagała ochrony reprezentatywnej części lasu, a inna nie. Podobne rozbieżności istniały również w odniesieniu do ochrony rzadkich i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Źródło: WWF

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa