Tama przeciw... Naturze


Tama przeciw... Naturze: artykuł nr 1621

2005-11-30 14:08:32 Ekologia

Kujawsko-pomorskie samorządy chcą, by wreszcie wykonano sejmową uchwałę o budowie nieszawskiej tamy. Związek Miast Nadwiślańskich zorganizował wczoraj w Nieszawie konferencję "Wisła dla wszystkich". Uczestniczyli w niej m.in. wójtowie, burmistrzowie, starostowie, przewodniczący rad nadwiślańskich gmin i powiatów naszego regionu. Samorządowcy opowiedzieli się przeciw rozszerzaniu unijnego programu "Natura 2000".

orsowane przez ekologów pomysły blokują plany rozwoju gmin, powiatów i regionu. Nie były nawet konsultowane z samorządem województwa.
Założenia programu "Natura 2000" opowiadają się m.in. przeciw budowie nieszawskiej tamy. Znaczenie tej zapory podkreślał prof. Zygmunt Babiński z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i inni uczestnicy konferencji w Nieszawie. Jej brak powoduje zagrożenie włocławskiej tamy, a także degradację środowiska, m.in. przesuwanie się w dół Wisły osadów dennych. W przyjętym wczoraj stanowisku samorządowcy domagają się pilnego podjęcia tej inwestycji.

Źródło: Gazeta Pomorska

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii