Polowanie na kłusowników


Polowanie na kłusowników: artykuł nr 1685

2005-12-15 19:05:03 Leśnictwo

Straż Leśna rozpoczęła w całym kraju akcję pod kryptonimem „Kłusownik”. Ma ona na celu ograniczenie szkodnictwa leśnego, przede wszystkim zakładania wnyków, kradzieży choinek i nielegalnego pozyskania drewna.

Strażnicy leśni przy współpracy policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Łowieckiej i straży miejskich intensywniej niż zwykle patrolują obszary leśne, kontrolują transporty i punkty handlu drewnem, a także organizują zasadzki na złodziei i kłusowników.

- Dzięki wsparciu policjantów i funkcjonariuszy innych służb możemy organizować większą liczbę patroli i na większym obszarze. Możemy dzięki temu np. jednego dnia skontrolować punkty handlu choinkami na obszarze kilku sąsiadujących powiatów. Jeśli któryś zaopatruje się z nielegalnego źródła, na pewno zostanie wykryty – mówi Tadeusz Pasternak, Główny Inspektor Straży Leśnej.

Akcja prowadzona jest od kilku dni, a potrwa jeszcze co najmniej kilka tygodni i obejmie m.in. świąteczny szczyt zapotrzebowania na choinki.

Całość na stronie LP

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa