Nowa edycja konkursu o Nagrody im. Adama Loreta


Nowa edycja konkursu o Nagrody im. Adama Loreta: artykuł nr 1704

2005-12-20 15:08:07 Leśnictwo

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ogłosił szóstą edycję konkursu o nagrody im. Adama Loreta. Termin zgłoszeń prac konkursowych upływa 1 marca 2006 r. W tym roku prace konkursowe zgłaszać można w dwóch kategoriach:
1) wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze lub innowacyjno-racjonalizatorskie, które znalazły zastosowanie w Lasach Państwowych oraz za całokształt działalności na rzecz Lasów Państwowych

2) prace na rzecz promocji i kształtowania korzystnego wizerunku Lasów Państwowych, oraz ich misji i roli w działaniach na rzecz polskiej przyrody, a także za działalność edukacyjną w zakresie leśnictwa, ochrony przyrody i środowiska.

Prace konkursowe zgłaszane do pierwszej kategorii powinny mieć charakter naukowy lub popularno-naukowy, zaś prace kwalifikowane do kategorii drugiej mogą mieć formę audycji radiowej, telewizyjnej, artykułu, reportażu prasowego, zdjęć fotograficznych, fotoreportaży, malarstwa, grafiki, rzeźby lub innych dziedzin twórczości artystycznej.

Zgłoszenia kandydatów do nagród oraz prace w pierwszej i drugiej kategorii należy nadsyłać do rzecznika prasowego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w terminie do dnia 1 marca, pod adresem: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54, z dopiskiem „ Nagroda im. Dyrektora Adama Loreta”.

Zgodnie z regulaminem kandydatów do Nagrody zgłaszać mogą kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, stowarzyszenia środowiskowe i zawodowe działające w sektorze leśnym, dziekani Wydziałów Leśnych Akademii Rolniczej w Krakowie i Poznaniu i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz dyrektor Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku oraz laureaci poprzednich edycji Nagrody.

W każdej kategorii przewiduje się pierwszą nagrodę w wysokości nie mniejszej niż 10 000 zł oraz wyróżnienia o łącznej wartości nie przekraczającej 20 tys. złotych. Laureaci nagród otrzymają również pamiątkowe statuetki z popiersiem Adama Loreta. Nagrody i wyróżnienia wręczone zostaną w czerwcu podczas centralnych obchodów Dni Lasu.

Nagroda im. Adama Loreta przyznawana jest od 2000 r. Otrzymują ją osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju i promocji Lasów Państwowych.

Więcej informacji:

Przemysław Przybylski
Rzecznik prasowy Lasów Państwowych
tel. 22/825 94 02, tel.kom. 601 20 86 55
e-mail: rzecznik@lasy.gov.pl
 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa