Genetyczne naruszenia


Genetyczne naruszenia: artykuł nr 1759

2006-01-05 13:09:55 Biotechnologia

Amerykański Departament Rolnictwa nie wywiązuje się z obowiązku kontroli produkcji genetycznie modyfikowanych organizmów. Raport niezależnego audytora mówi o licznych naruszeniach.

Najpoważniejsze zarzuty, to dopuszczanie do zanieczyszczania środowiska i nie przeprowadzanie obowiązkowych kontroli. Raport, do którego dotarł New York Times, informuje że urząd regulujący przemysł biotechnologiczny łamie zasady, które sam wprowadził. Okazało się, że nakazy niszczenia genetycznych roślin lub nasion nie były egzekwowane.

Źródło: PPR/Agrobiznes

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii