UE pomoże w ratowaniu pachnicy dębowej


UE pomoże w ratowaniu pachnicy dębowej: artykuł nr 1929

2006-02-13 17:34:00 Leśnictwo

Trzy wielkopolskie nadleśnictwa rozpoczną wkrótce realizację projektu „Ochrona siedlisk i pachnicy dębowej w dolinie środkowej Warty”, opracowywanego w ramach europejskiego programu LIFE Natura 2000. Pachnica należy do największych europejskich chrząszczy. W Polsce jest chroniona od 2001 roku.

Najczęściej występuje w starych lasach. Do życia potrzebuje obumierających drzew liściastych, przede wszystkim dębów i wierzb. W Europie uznawana jest za gatunek zagrożony wyginięciem. Licznie występuje w lasach południowo-wschodniej Szwecji, a w Polsce głównie w pradolinie Warty.

”Tytuł projektowi nadała Komisja Europejska, która go zarejestrowała i za 2-3 miesiące podejmie decyzję o finansowaniu prac. Wniosek został złożony pod koniec ubiegłego roku, ale już teraz wszystkie podejmowane działania zaliczane są do kosztów projektu” - informuje członek zespołu opracowującego projekt LIFE Natura, Jan Suder z Nadleśnictwa Jarocin.

W myśl dyrektyw unijnych każdy kraj Wspólnoty ma obowiązek zachować dla przyszłych pokoleń siedliska i gatunki uznane za ważne. Jednym z takich miejsc są obszary pn. Lasy Żerkowsko-Czeszewskie w pobliżu Jarocina, położone w pradolinie Warty, zwane często wielkopolską Białowieżą. Wśród siedmiu naturalnych siedlisk i jedenastu gatunków zwierząt o znaczeniu międzynarodowym występuje tutaj m.in. pachnica dębowa. „Martwe, stojące i leżące drzewa w pradolinie są naturalnym siedliskiem tego chrząszcza” - podkreśla Suder.

Całkowity koszt projektu wyniesie 2 mln euro. Dofinansowanie UE wyniesie 65 proc. tej kwoty, czyli 1,2 mln euro. Oprócz Jarocina projekt będą realizować na terenie ponad 21 tys. ha nadleśnictwa w Łopuchówku (obszar „Biedrusko”) i Obornikach (obszar „Dąbrowy Obrzyckie”).

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Andrzej Zakrzewski

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa