UE chce zakazać wykorzystywania rtęci w termometrach


UE chce zakazać wykorzystywania rtęci w termometrach: artykuł nr 1993

2006-02-23 00:53:41 Ekologia

Komisja Europejska wraca do swoich planów zmniejszenia wykorzystywania rtęci w otoczeniu człowieka. We wtorek zaproponowała zakazanie używania tego ciekłego metalu w termometrach i innych urządzeniach pomiarowych. Na początku ubiegłego roku Komisja Europejska przedstawiła strategię dotyczącą m.in. zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego rtęcią. Zakłada ona m.in. stopniowe wprowadzenie zakazu eksportu rtęci z UE i pogłębienie badań na temat obecności tego pierwiastka w otoczeniu, w tym w produktach spożywczych.

Teraz Komisja chce, by zakończyć produkcję urządzeń pomiarowych z wykorzystaniem rtęci i zastąpić je innymi, bezpiecznymi dla ludzi i środowiska. W tym celu KE proponuje rozwiązania, które ułatwią producentom przejście na inny rodzaj produkcji. Propozycje KE muszą być jeszcze zaakceptowane przez Parlament Europejski i Radę UE .

KE oblicza, że rocznie w UE wykorzystuje się w produkcji urządzeń pomiarowych 33 tony rtęci, z czego 25-30 ton - tylko w termometrach. Ocenia się, że 80-90 proc. wszystkich produkowanych urządzeń z rtęcią, używa się w domach.

Źródło: EuroPAP (fragmenty)

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii