WHO o zanieczyszczeniu powietrza nad Polską


WHO o zanieczyszczeniu powietrza nad Polską: artykuł nr 2033

2006-03-02 10:28:36 Ekologia

Zanieczyszczenie powietrza pyłami skraca życie każdego mieszkańca kraju z Unii Europejskiej średnio o 8,6 miesiąca. Życie statystycznego Polaka jest z tego powodu krótsze o dodatkowe dwa miesiące - podkreślają przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Konferencję na ten temat zorganizowało 28 lutego Europejskie Biuro Regionalne WHO.

"W Polsce ludzkie życie z powodu zanieczyszczenia kraju pyłami jest krótsze od średniej europejskiej, co daje w sumie 10,7 miesiąca" - mówi dyrektor Programu "Zdrowie i Środowisko" z Europejskiego Biura Regionalnego Światowej Organizacji Zdrowia, dr Roberto Bertollini.

Jak zaznacza, nasz kraj kieruje do atmosfery 12 proc. łącznych emisji pyłów powstających w całej UE. "Polska wytwarza sześciokrotnie więcej pyłów niż wynosi średnia w krajach Unii, w przeliczeniu na każde euro produktu narodowego brutto" - mówi Bertollini.

Jego zdaniem, konieczne jest wprowadzenie i egzekwowanie systemów ochrony środowiska przed zapyleniem, opracowanych przez WHO. Powinno to zmniejszyć zanieczyszczenie naszego kraju o jedną trzecią do roku 2020.

Warunkiem odniesienia sukcesu w ograniczaniu skażeń powietrza jest skoordynowane wysiłków wszystkich państw członkowskich UE, w tym Polski. Jest to szczególnie istotne ze względu na przemieszczanie się zanieczyszczeń. Emitowane w Polsce pyły stanowią bowiem tylko 40 proc. zanieczyszczenia kraju. Pozostała część pochodzi z krajów ościennych Niemiec, Czech, Słowacji, czy Białorusi. Kraje te są zanieczyszczane pyłami pochodzącymi z Polski.

"Głównym źródłem pyłów są transport, przemysł oraz paliwa stałe (węgiel, biomasa, koks) stosowane w gospodarstwach domowych. Jak przewidują prognozy UE, ograniczenie emisji pyłów w Polsce w latach 2000-2020 ma sięgać 61 proc. i ma być szybsze niż w pozostałych państwach UE. Wymagać to jednak będzie znacznych wysiłków dla restrukturyzacji gospodarki" - podkreśla kierownik biura WHO w Bonn, dr hab. Michał Krzyżanowski, specjalizujący się w ochronie powietrza.

Zanieczyszczenie pyłami znacznie zwiększa śmiertelność z powodu chorób układów krążenia i oddechowego.

PAP - Nauka w Polsce, Piotr Wilczkowski

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii