Liczenie zwierząt w lasach


Liczenie zwierząt w lasach: artykuł nr 2089

2006-03-09 08:07:53 Leśnictwo

W rumskich lasach właśnie zakończyło się doroczne liczenie zwierząt. Niekoronowanymi królowymi okazały się sarny, których jest aż 324, tuż za nimi w ?rankingu? są dziki w liczbie 203, dalej lisy (ok. 100) i jelenie (91 sztuk). - Wprawdzie bardzo powoli, ale rośnie liczba zajęcy, których w ostatnich latach było bardzo mało. Tym razem w okolicach Rumi w samych lasach naliczyliśmy ich ok. 30 - mówi Robert Schultka, leśniczy ds. łowieckich nadleśnictwa Gdańsk. - Powoli zaczyna je być nawet widać na polach.

Dziki, sarny i jelenie w rumskich lasach liczone są metodą karpacką. Polega ona na liczeniu tropów na transektach, czyli leśnych drogach. Leśnicy i myśliwi codziennie przez 5 dni patrolują wybrane kilkukilometrowe odcinki dróg i liczą, ile zwierząt przez nie przeszło.

Źródło: Dziennik Bałtycki (fragmenty)

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa