Ponad połowa Polaków uważa, że ptasia grypa stanowi zagrożenie


Ponad połowa Polaków uważa, że ptasia grypa stanowi zagrożenie: artykuł nr 2121

2006-03-16 01:10:07 Ciekawostki

Wzrosło wśród Polaków badanych przez CBOS przekonanie, że ptasia grypa stanowi dla nich zagrożenie: cztery miesiące temu uważało tak 62 proc. ankietowanych, obecnie zaś - 68 proc.

Sondaż przeprowadzono na początku marca, przed potwierdzonymi informacjami o wykryciu niebezpiecznego dla ludzi wirusa ptasiej grypy w Polsce. Natomiast pojawiły się już wówczas informacje o wykryciu wirusa w krajach europejskich, w tym w graniczących z Polską.

W ciągu czterech ostatnich miesięcy zwiększył się odsetek osób, które oceniły, że ptasia grypa stanowi poważne zagrożenie. W listopadzie taką opinię wyrażał co piąty pytany (20 proc.), obecnie zaś - co trzeci (33 proc.).

Zmniejszył się natomiast (o 7 pkt proc.) odsetek tych, którzy sądzą, że ptasia grypa nie stanowi żadnego niebezpieczeństwa dla Polaków (z 32 do 25 proc.).

Z sondażu wynika, że obawy przed zakażeniem wirusem H5N1 nie znajdują również wyraźnego przełożenia na ilość spożywanego drobiu.

Jedynie dwóch na stu ankietowanych całkowicie zaprzestało jedzenia drobiu z obawy przed zakażeniem, co dziesiąty - ograniczył jego konsumpcję, natomiast zdecydowana większość badanych (83 proc.) nie wprowadziła żadnych restrykcji ilościowych w spożywaniu mięsa drobiowego. Podobnie było w listopadzie ub. r.

Coraz lepiej oceniane są przez obywateli działania podejmowane przez rząd i odpowiednie służby państwowe w celu zabezpieczenia kraju przed epidemią ptasiej grypy.

Obecnie połowa badanych (50 proc., wzrost o 16 pkt proc.) ocenia te wysiłki jako dostateczne, a nieco więcej niż co czwarty ankietowany (27 proc., spadek o 19 pkt) uznaje je za niewystarczające. 23 proc. ankietowanych nie potrafi ocenić jakości działań podejmowanych w tym zakresie.

Badanie zrealizowano w dniach 3-6 marca na liczącej 1081 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek