Państwo w państwie: Lasy państwowe czy Lasów Państwowych?


Państwo w państwie: Lasy państwowe czy Lasów Państwowych?: artykuł nr 2166

2006-03-23 06:52:44 Leśnictwo

Dlaczego Lasy Państwowe - organizacja bezpośrednio podlegająca Ministrowi Środowiska - prowadzą własną politykę, której zakres daleko wykracza poza obszar zdefiniowany statutem tej organizacji czy rolę określoną obowiązującą Ustawą o lasach?
Polska, pomimo lesistości niższej niż średnia europejska (28% w Polsce, 30% w UE), jest krajem o wysokich walorach leśnej przyrody i znacznym potencjale ekonomicznym gospodarki związanej z obszarami leśnymi.

Niestety, obecne rozwiązania instytucjonalne i administracyjne, odpowiedzialne za zarządzanie tym ogólnospołecznym dobrem przyrodniczym Polski, nie spełniają wymogów, wobec jakich w demokratycznych społeczeństwach stoją służby publiczne. Odnosi się to szczególnie do administracji Lasów Państwowych oraz służby parków narodowych, podlegających Ministrowi Środowiska.

Dlaczego Lasy Państwowe – organizacja bezpośrednio podlegająca Ministrowi Środowiska – prowadzą własną politykę, której zakres daleko wykracza poza obszar zdefiniowany statutem tej organizacji czy rolę określoną obowiązującą Ustawą o lasach? Dysponując niemal zupełną autonomią i znacznymi środkami finansowymi, realizują przy pomocy Centrum Informacyjnego LP własną politykę propagandową. Public relations firmy obejmuje m.in. aktywny lobbing ważnych przedstawicieli życia politycznego i społecznego, kupowanie czasu antenowego TVP itp.

Całość w Magazynie Obywatel

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa