Podmorskie łąki zanikają na całym świecie


Podmorskie łąki zanikają na całym świecie: artykuł nr 2190

2006-03-28 14:42:50 Ekologia

Podmorskie łąki stanowiące na całym świcie niezwykle ważny ekosystem ze względu na rolę biocenotyczną i stabilizację osadów morskich - zanikają w niemal wszystkich miejscach występowania. Informację ogłosił profesor Frederick Short z University of New Hampshire - twórca globalnego programu monitoringu SeagrassNet prowadzonego od 2001 roku. Monitorowana jest kondycja podmorskich łąk na 45 stanowiskach przy brzegach 17 państw. Naukowcy za główną przyczynę tego stanu rzeczy uważają zanieczyszczenia wód morskich, ograniczające dostęp światła do siedlisk łąk podmorskich.

Na naszym wybrzeżu łąki takie tworzone są przez zosterę i rupię morską.

Źródło: Lonicera >> Seagrass Is In Decline Worldwide, Says UNH Researcher (UNH Media Relations).

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii