Edukacja w parkach narodowych


Edukacja w parkach narodowych: artykuł nr 2191

2006-03-28 14:48:01 Leśnictwo

15 lecie dwóch pierwszych ośrodków edukacji ekologicznej w parkach narodowych Polski w Kampinoskim i Ojcowskim PN stały się okazją do zorganizowania konferencji na temat edukacji ekologicznej. Przez dwa dni: 23 i 24 marca br w Centrum Edukacji Kampinoskiego PN w Izabelinie problem ten był tematem dyskusji w gronie ponad 100 uczestników i zaproszonych gości. Pierwszego dnia w 20 referatach reprezentanci parków narodowych, ale również parków krajobrazowych, uczelni, placówek naukowych, organizacji pozarządowych przedstawiali swoje doświadczenia, sukcesy, czasami porażki, recepty na różne formy przybliżania społeczeństwu przyrody, także środowiska.

Na sali nie brakowało osób w zielonych mundurach i chociaż większość z nich ma wykształcenie leśne, występowali nie jako leśnicy a reprezentanci parków narodowych albo krajobrazowych.

zeczone centra zbudowano ze środków publicznych i oczywiście wciąż pozostają „na garnuszku” instytucji parabudżetowych takich jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czy fundusze wojewódzkie. Z tego m. innymi względu paradę 20 bardzo różnych referatów otworzył rodzaj sprawozdania z działalności na rzecz edukacji właśnie NFOŚiGW.

Wielkość środków, przeznaczanych na dofinansowania wszystkich przedsięwzięć z edukacji ekologicznej przez Narodowy Fundusz utrzymuje się w ostatnich latach na poziomie 25-28 mln złotych rocznie. Ta „ekologiczna kasa” bardzo wysoko ocenia działalność edukacyjną prowadzoną przez ośrodki funkcjonujące na terenach parków narodowych. NFOŚiGW ocenia, że działania tam prowadzone są profesjonalne i wszechstronne. Stąd szczodrość w środkach przekazywanych tym obiektom; Narodowy Fundusz dofinansowuje w ostatnich latach około 26 przedsięwzięć, przeznaczając nań kwotę około 5 mln złotych.

Całość tutaj
Źródło: Lasy Państwowe

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa