Wymierania na masową skalę ogromnych ilości gatunków


Wymierania na masową skalę ogromnych ilości gatunków: artykuł nr 2329

2006-04-24 14:21:31 Ekologia

Analiza potwierdzająca wcześniejsze doniesienia na temat wpływu zmian klimatu na wymieranie gatunków Według najnowszego raportu przygotowanego na zlecenie WWF, Biodiversity Science at Conservation International, David Suzuki Foundation oraz Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada, a opublikowanego w magazynie Conservation Biology jeśli nie zdołamy zahamować postępujących zmian klimatu, już niedługo możemy być świadkami wymierania na masową skalę ogromnych ilości gatunków.

Według raportu jednym z największych zagrożeń dla bioróżnorodności naszej planety jest globalne ocieplenie. W niektórych przypadkach zjawisko to jest bardziej niebezpieczne, niż grabieżcze wycinanie lasów przez człowieka

Raport uzupełnia szeroko dyskutowane dane, opublikowane w 2004 roku w magazynie „Nature”, według których do 2050 roku aż ¼ gatunków może wyginać na skutek zmian klimatu. Nowa analiza jest opracowaniem pełniejszym, uwzględnia badania przeprowadzone w znacznie szerszym zakresie, a także głosy krytyki oraz sugestie wielu naukowców. Wyniki raportu potwierdzają teorię masowego wymierania gatunków.

“Zmiany klimatu stają się coraz większym zagrożeniem dla bioróżnorodności naszej planety” - twierdzi dr Jay Malcolm z Uniwersytetu w Toronto, główny autor raportu. „Przedstawiony raport dostarcza mocnych naukowych dowodów, że globalne ocieplenie może skutkować katastrofalną zagładą gatunków na całym świecie.”

Dane zawarte w raporcie oparte są nie tylko na obserwacji pojedynczych gatunków, ale również na analizie specjalnych modeli wegetacyjnych. To jedna z pierwszych prób oszacowania potencjalnych efektów zmian klimatu na bioróżnorodność organizmów lądowych w skali globalnej. Naukowcy przyjrzeli się jaki wpływ mogą mieć zmiany klimatu na 25 z 34 obszarów o szczególnym znaczeniu dla różnorodności biologicznej naszej planety. Są to regiony w których żyje duża liczba unikalnych gatunków, właściwych wyłącznie dla danego terenu, a już w tej chwili zagrożonych wyginięciem.

„Białe niedźwiedzie czy pingwiny to już nie jedyne gatunki o które powinniśmy się martwić” – mówi Lee Hannah, współautor raportu z Conservation International. „Obszary omawiane w analizie to prawdziwe „obozy uchodźców” dla wielu unikalnych w skali świata gatunków roślin i zwierząt. Na skutek globalnego ocieplenia te ostatnie sanktuaria wielu gatunków mogą zostać zniszczone.”

Chociaż analizowane regiony stanowią niewiele ponad 1% powierzchni Ziemi, to są domem dla 44% wszystkich gatunków kręgowców i 35% gatunków roślin. Dlatego są wiarygodnym wskaźnikiem liczby gatunków roślin i zwierząt na świecie, które mogą ucierpieć na skutek zwiększania się stężenia dwutlenku węgla w atmosferze.

Wiele gatunków utraci swoją ostatnią szansę na przetrwanie, jeśli nie powstrzymamy dalszych zmian klimatu – mówi Wojciech Stępniewski kierownik projektu Klimat i Energia WWF Polska. “Jeśli chcemy utrzymać naturalne bogactwo naszej planety, musimy drastycznie ograniczyć emisję CO2”

Obszary szczególnie wrażliwe na zmiany klimatu to Andy w strefie tropikalnej, rejony Amazonii, południowo-zachodnie obszary Australii oraz Cape Floristic w Południowej Afryce, zamieszkane przez wiele bardzo rzadkich gatunków jak np. żółw geometryczny, zebra górska, antylopa blesbok, nosorożec czarny czy mrówkożer workowaty Właśnie te tereny są szczególnie narażone ze względu na ograniczone możliwości migracji spowodowane położeniem geograficznym. Oznacza to, że uwięzione na danym obszarze gatunki praktycznie nie mają żadnej możliwości poszukiwania i zasiedlenia nowych rejonów.

Wśród autorów raportu znaleźli się naukowcy z Uniwersytetu w Toronto, Uniwersytetu w Nowej Anglii, USDA Forest Service, WWF i Conservation International.

Więcej informacji:

Wojciech Stępniewski,
Kierownik Projektu „Klimat i energia”,
WWF Polska,
tel. 022 849 84 69,
e-mail: wstepniewski@wwf.pl

Agnieszka Sznyk,
Specjalista ds. Komunikacji,
WWF Polska,
tel. 022 849 84 69,
e-mail: asznyk@wwf.pl

Dr. Jay Malcolm (Lead Author)
University of Toronto,
tel. (416) 978-01421 office,
e-mail: jay.malcolm@utoronto.ca

Źródło: WWF Polska

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii