Sachalin cmentarzem wielorybów?


Sachalin cmentarzem wielorybów?: artykuł nr 2349

2006-04-27 01:31:44 Zoologia

Wielorybnicy nazywali wala szarego pływającym diabłem, ponieważ zawsze stawiał zacięty opór i twardo bronił swojego potomstwa. Pomimo polowań na wieloryby, tym ssakom morskim udało się przetrwać. Czy wystarczy im siły, aby stawić czoło następnemu zagrożeniu? Najbardziej zagrożona wyginięciem jest populacja wali szarych z północno-zachodniej części Oceanu Spokojnego. Żyje tam tylko 100 osobników tego gatunku. Apel WWF do rządu Federacji Rosyjskiej o utworzenie rezerwatu morskiego u wybrzeży wyspy Sachalin pozostał bez odzewu.

Co więcej, w tym miejscu, niezwykle ważnym dla przetrwania wali szarych, koncern Shell realizuje ogromną inwestycję o nazwie Sachalin II. Shell wystąpił o jej dofinansowanie do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Planowana przez Shell, rozbudowa instalacji gazowych i naftowych w rejonie Sachalina, miałaby odbyć się latem, w okresie kiedy wale szare przebywają u wybrzeży wyspy. Prace budowlane oznaczają narażenie tych morskich ssaków na hałas o szkodliwym natężeniu. Według danych z 2005 roku, czas ekspozycji wali szarych na dźwięk powyżej 130 decybeli przekraczał godzinę. Jest to bardzo niebezpieczne, szczególnie w miejscu, w którym żerują wale. Wszelkie prace w tym okresie i w tym rejonie powinny zostać wstrzymane, jeśli nie znajdzie się alternatywnych rozwiązań, przyjaznych dla środowiska.

Od samego początku, WWF wskazywał na potrzebę weryfikacji planów inwestycyjnych Shella. Niepokój budziły – lokalizacja platformy wiertniczej, przebieg rurociągu i system unieszkodliwiania odpadów.

Rozbudowa instalacji gazowej i naftowej w rejonie Sachalina oznacza ułożenie rurociągu w jednym z najbardziej niespokojnych sejsmicznie obszarów naszego globu. Trzęsienia ziemi osiągają tutaj nawet 9 stopni w skali Richtera.

Trzęsieniom towarzyszą częste sztormy, gęsta mgła i mroźne, długie zimy. Kontynuacja tak dużej inwestycji może doprowadzić do katastrofy ekologicznej na niespotykaną dotąd skalę. Same prace konstrukcyjne zagrażają nie tylko walom szarym, ale także 24 innym gatunkom morskich ssaków, żyjących w miejscu inwestycji Shella, w tym 10 zagrożonym wyginięciem.

Dlatego WWF, w dniu 21 kwietnia br., wezwał Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju do wstrzymania finansowego wsparcia dla kontrowersyjnego projektu Shella – Sachalin II, dopóki koncern nie przeprowadzi dokładnych analiz wpływu inwestycji na przyrodę, a w szczególności na wale szare.

Całość tutaj

Źródło: WWF Polska

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii