Statyny - nowa aspiryna


Statyny - nowa aspiryna: artykuł nr 2352

2006-04-27 22:58:35 Nauka w Polsce i na świecie

Statyny to grupa leków obniżających stężenie lipidów we krwi, będących chemicznie wybiórczymi inhibitorami reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A (HMG-CoA). Hamują konwersję HMG-CoA do prekursora steroli, mewalonianu i w efekcie zmniejszają stężenie cholesterolu w komórkach wątrobowych. Rezultatem jest większa ekspresja receptorów dla LDL i większy wychwyt cząstek LDL. Zmniejsza się stężenie cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL. Dodatkowo zmniejszą się również stężenia cholesterolu VLDL, apolipoproteiny B i trójglicerydów.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z nauki w Polsce i na świecie