Recykling baterii


Recykling baterii: artykuł nr 2383

2006-05-03 22:51:03 Ekologia

Zużyte baterie i akumulatory będą obowiązkowo zbierane, segregowane i przetwarzane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Państwa członkowskie i Parlament Europejski porozumiały się w sprawie dyrektywy, która zaostrza przepisy w tej dziedzinie. Obecnie system zbiórki zużytych baterii i akumulatorów funkcjonuje tylko w Belgii, Szwecji, Austrii, Francji, Niemczech i Holandii. Obowiązek zagospodarowania zużytych baterii i akumulatorów będzie spoczywał na producentach. Od osób lub firm oddających zużyte wyroby nie będzie można pobierać żadnych opłat.

To, co się dzieje ze zużytymi bateriami i akumulatorami, ma niebagatelne znaczenie dla środowiska i zdrowia człowieka. Co roku na unijny rynek trafia ponad milion ton tego rodzaju wyrobów (w tym 160 tys. ton. baterii używanych w gospodarstwach domowych)

Źródło: RMF FM

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii