Pierwotny lęk przed ludźmi...


Pierwotny lęk przed ludźmi...: artykuł nr 2394

2006-05-04 16:55:51 Zoologia

Żyjąca w Bieszczadach największa w Polsce populacja niedźwiedzi nadal zachowuje się zgodnie z pierwotnymi instynktami. Wśród bieszczadzkich niedźwiedzi nie występuje zjawisko synantropizacji (zaniku instynktownego strachu) i skłonności do przebywania w pobliżu ludzi, głównie w celu łatwego zdobycia pożywienia - mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Edward Marszałek. Przypomina, że w Bieszczadach i Beskidzie Niskim od dawna nie zanotowano przypadków atakowania ludzi przez niedźwiedzie. Nasze misie nie zaglądają turystom do plecaków - zaznacza Marszałek.

Zdarzały się jednak przypadki, że niedźwiedzie broniły się przed intruzami. Tak było w połowie lat 90. Dwukrotnie raniły wtedy turystów, którzy znaleźli się w pobliżu gawr lub kiedy niedźwiedzica uznała, że człowiek zagraża jej potomstwu.

Szacuje się, że w Bieszczadach i Beskidzie Niskim jest ponad 110 tych drapieżników.

Poza niedźwiedziami podobne zachowania, czyli zgodne z pierwotnymi, wykazuje większość bieszczadzkich zwierząt. Typowym przykładem są żubry, które unikają jakichkolwiek kontaktów z człowiekiem.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii