Wyjaśnienie Ministerstwa Gospodarki w sprawie budowy elektrowni jądrowej w Polsc


Wyjaśnienie Ministerstwa Gospodarki w sprawie budowy elektrowni jądrowej w Polsc: artykuł nr 2401

2006-05-05 19:51:59

W związku z artykułem Głosu Szczecińskiego pt. Atom koło Szczecina z dnia 2 maja 2006 r., autorstwa Sławomira Włodarczyka, Ministerstwo Gospodarki oświadczyło, że nie zostały podjęte żadne działania związane z ustaleniem ewentualnej lokalizacji elektrowni jądrowej w Polsce. Zdaniem Ministerstwa Gospodarki nie jest możliwe rozpoczęcie budowy elektrowni jądrowej bez uzyskania konsensusu społecznego. Jednocześnie resort informuje, że nie rozpoczęły się konsultacje społeczne ani oficjalna debata związana z tym przedsięwzięciem.

Niezależnie od powyższych wyjaśnień należy wskazać, że 4 stycznia 2005 r Rada Ministrów przyjęła dokument Polityka Energetyczna Polski do 2025 r., który zakłada ewentualność budowy w Polsce elektrowni jądrowej po 2020 r. Stwierdza on m.in.: że w przeciwieństwie do wielu krajów europejskich, Polska nie posiada elektrowni jądrowych. Natomiast wprowadzenie energetyki jądrowej jest celowe ze względu na potrzebę dywersyfikacji nośników energii pierwotnej oraz konieczność ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i dwutlenku siarki do atmosfery.

W związku z tym, do 2008 r. planowane jest przeprowadzenie społecznych konsultacji dotyczących programu budowy energetyki jądrowej w Polsce.

W przyjętym 28 marca 2006 r. przez Radę Ministrów Programie dla elektroenergetyki zakłada się poprawę sprawności wytwarzania energii elektrycznej oraz ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko poprzez wdrożenie nowych technologii. W ramach programu przeprowadzona zostanie analiza najodpowiedniejszych dla Polski technologii wytwarzania energii elektrycznej m.in. w elektrowniach atomowych.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z