PZŁ zinwentaryzuje słonki


PZŁ zinwentaryzuje słonki: artykuł nr 2418

2006-05-07 18:26:14 Ekologia

Polski Związek Łowiecki w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych zarządził ogólnopolską inwentaryzację słonek we wszystkich obwodach łowieckich PZŁ, w których słonki występują. Prowadzący inwentaryzację myśliwi nawiążą bezpośredni kontakt z terenowymi pracownikami służby leśnej, wyznaczonymi przez nadleśniczych do koordynowania liczenia słonek, w celu dokonania uzgodnień dot. wyboru miejsc obserwacji oraz pobrania kart obserwacji. Akcja ma na celu uzasadnienie przywrócenia wiosennych polowań i utrzymania jesiennych.

Źródło: koniczynka.org i Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii