Lekcje w Przyrodzie


Lekcje w Przyrodzie: artykuł nr 2425

2006-05-08 09:08:02 Ciekawostki

Fundacja ekologiczna Zielona Akcja zaprasza do udziału w zajęciach terenowych z zakresu edukacji przyrodniczej i regionalnej dla szkół i przedszkoli na obszarach chronionych i obiektach kultury Dolnego Śląska! Głównym celem zajęć terenowych jest wspomaganie nauczycieli w prowadzeniu edukacji przyrodniczej i regionalnej poprzez wyprowadzenie jej poza mury szkoły, przez nauczanie o przyrodzie w przyrodzie, w bezpośrednim z nią kontakcie. Dodatkowym elementem naszych zajęć jest poznawanie bezpośrednio w terenie wielowiekowej historii Dolnego Śląska.

„Lekcje w przyrodzie” prowadzone są nowoczesnymi metodami warsztatowo - ćwiczeniowymi z podziałem na grupy, co pozwala zaktywizować wszystkich uczestników do prowadzenia obserwacji, prostych badań i udziału w grach dydaktycznych. Naszym celem jest też dostarczenie dzieciom i młodzieży możliwości radosnej zabawy na łonie natury, pokazanie zalet czynnego wypoczynku w kontakcie z przyrodą i bogatym dziedzictwem kulturalnym naszego regionu.

Proponujemy ciekawą i zróżnicowaną problematykę dostosowaną do programów nauczania przedmiotów przyrodniczych. Oferujemy również specjalne zajęcia dla przedszkoli. Instruktorzy Fundacji przygotowani są do prowadzenia zajęć w atrakcyjnych, pod względem poznawczym w rezerwatach, parkach krajobrazowych, zamkach i warowniach północnej i środkowej części Dolnego Śląska. Uczestnicy zajęć otrzymują zeszyty ćwiczeń, mapki oraz drobne upominki dla zwycięzców konkursu podsumowującego.

Termin zajęć i odpłatność należy uzgadniać z biurem Fundacji, tel. (076) 862 94 30, 723 81 01 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00) najlepiej z wyprzedzeniem dwutygodniowym.
www.zielona-akcja.eko.org.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek