Woda dla zdrowia


Woda dla zdrowia: artykuł nr 2440

2006-05-09 13:14:20 Medycyna

Woda to główny składnik zarówno naszego ciała, jak i pożywienia. Dostarcza niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu makro- i mikroelementy. O jej znaczeniu będą rozmawiali uczestnicy konferencji naukowej Woda dla zdrowia 12 i 13 maja w Krakowie. Będą oni dyskutować o uwarunkowaniach zdrowotnych dotyczących różnego rodzaju wód, o możliwościach i warunkach ich pozyskiwania, a także o znaczeniu dla zdrowia podstawowych biopierwiastków i sposobach uzupełniania potrzeb organizmu dzięki wodom mineralnym.

"Celem konferencji jest uzyskanie materiałów i opinii o znaczeniu wody jako podstawowego środka spożywczego dostarczającego organizmowi niezbędnych do jego funkcjonowania składników mineralnych, których niedobór występuje w przeciętnej diecie naszej populacji" - informują organizatorzy konferencji.

Konferencję organizuje Polskie Towarzystwo Magnezologiczne im. prof. Juliana Aleksandrowicza wraz z Wydziałem Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziałem Żywienia Człowieka Akademii Rolniczej w Krakowie, Katedrą Towaroznawstwa Żywności Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Zakładem Hydrogeologii i Ochrony Wód Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przy współudziale Polskiej Izby Gospodarczej "Przemysł Spożywczy".

Wystąpienia zaprezentują m.in.:

* mgr Tadeusz Wojtaszek, Polskie Towarzystwo Magnezologiczne im. prof. J. Aleksandrowicza Oddział w Krakowie - Woda mineralna jako czynnik ekologicznej profilaktyki zdrowotnej;

* prof. Alfreda Graczyk, Instytut Optoelektroniki, Pracownia Biochemii i Spektroskopii Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie - Rola biopierwiastków w wodach mineralnych oraz zawartość metali ciężkich w wodach do picia;

* prof. Zofia Zachwieja, Zakład Bromatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - Magnez i wapń w wodach mineralnych i wodach wodociągowych a zapotrzebowanie na nie organizmu człowieka;

* prof. Maria Krełowska-Kułas, Katedra Towaroznawstwa Żywności Akademii Ekonomicznej w Krakowie - Preferencje konsumentów związane ze spożywaniem wód butelkowanych;

* prof. Lech Walasek, Zakład Promocji Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy - Walory polskich naturalnych wód mineralnych;

* prof. Andrzej Lewenstam, Wydział Inżynierii Chemicznej, Uniwersytet Abo Akademi, Abo-Turku, Finlandia i Wydział Inżynierii Materialowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - Doświadczenia Finlandii w profilaktyce zdrowotnej z użyciem twardej wody;

* dr inż. Lucyna Rajchel, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - Wykorzystanie szczaw karpackich w profilaktyce zdrowotnej;

* dr Ewa Gulczyńska, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi - Wpływ magnezu na zdrowie kobiet w ciąży i noworodków;

* dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Wydział Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - Woda–normy i zalecenia żywieniowe.

Szczegóły dotyczące konferencji można znaleźć na stronie www.wodadlazdrowia.pl

Nauka w Polsce, Bogusława Szumiec-Presch

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z medycyny