Stanowisko Zielonych 2004: Polska nie potrzebuje elektrowni jądrowych !!!


Stanowisko Zielonych 2004: Polska nie potrzebuje elektrowni jądrowych !!!: artykuł nr 245

2005-01-13 10:32:44 Ochrona środowiska

Zieloni 2004 wyrażają głęboki sprzeciw wobec planów budowy elektrowni jądrowych w Polsce, zawartych w dokumencie: "Założenia polityki energetycznej Polski do 2025 r.". Wszystkie przedstawione w nim scenariusze rozwoju sektora energetycznego w Polsce przewidują budowę elektrowni jądrowych

Zieloni protestują przeciw jednostronnemu planowaniu polityki energetycznej kraju. Zgodnie z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju oraz prawem ochrony środowiska rząd powinien przedstawić strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko proponowanej polityki, obejmującą RÓŻNE warianty rozwoju energetyki. Według naszej wiedzy taka ocena nie została przygotowana i przedstawiona.

Rząd zobowiązany jest także do oszczędnego gospodarowania publicznymi pieniędzmi, a co za tym idzie do dokonania pełnej analizy kosztów i korzyści wszystkich wariantów działania- także takich, które nie przewidują budowy elektrowni jądrowej w Polsce.
W opinii Zielonych 2004 przedstawione Założenia polityki energetycznej do 2025 r są przygotowane błędnie i winny być zmienione.

Cały tekst pod adresem: http://www.zieloni2004.pl/portal/index.php?s2=215&PHPSESSID=1fa3c2d0a9267837f842dd147d8b41d8

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ochrony środowiska