Lokalne inicjatywy na rzecz ochrony środowiska


Lokalne inicjatywy na rzecz ochrony środowiska: artykuł nr 2506

2006-05-16 12:42:54 Ekologia

W dniach 17-18 maja br. w Glisnie koło Lubniewic WWF wraz z Instytutem Ekonomii Środowiska i Dolnośląską Fundacją Ekorozwoju organizuje kolejny z serii warsztatów Lokalne inicjatywy na rzecz ochrony środowiska. Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Warsztaty te są przeznaczone dla przedstawicieli samorządów gminnych oraz partnerów pragnących wziąć aktywny udział w realizacji lokalnych inicjatyw proekologicznych i kształtowaniu ekologicznego wizerunku gminy.

Podczas warsztatów omówione będą różnorakie inicjatywy na rzecz ochrony środowiska i rozwoju lokalnego, kwalifikujące się do finansowania z funduszy Unii Europejskiej. Szczególna uwaga poświęcona będzie działaniom realizowanym w ramach partnerstwa pomiędzy samorządami a lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Zaprezentowane zostaną także założenia regionalnego programu operacyjnego na lata 2007-2013 oraz możliwości finansowania projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody, w tym funkcjonowania sieci Natura 2000. Nie zabraknie akcentów transgranicznych oraz prezentacji na temat lokalnych grup działania czy selektywnej zbiórki odpadów.

Organizatorzy mają nadzieję, że wiedza przekazana podczas warsztatów, także dobre przykłady krajowe i zagraniczne, zainspiruje przedstawicieli samorządów oraz partnerów społecznych do podejmowania wspólnych inicjatyw. W przyszłości większe zaangażowanie społeczności lokalnych w tego typu działania pozwoli na bardziej efektywną realizację zadań związanych z ochroną przyrody oraz wzrost świadomości ekologicznej, który jest niezbędnym warunkiem prowadzenia programów ochrony środowiska.

Warsztaty dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa w ramach Programu Phare PL2003/004-379.01.01. i Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec oraz Federalnego Urzędu ds. Środowiska.

Kolejne warsztaty odbędą się w Nawojowej k. Nowego Sącza i Polanicy.

Więcej informacji:

Marta Majka Wisniewska
Kierownik projektu "Fundusze UE na rzecz zrównoważonego rozwoju"
WWF Polska
tel. 022 849 84 69,
e-mail: mwisniewka@wwf.pl

Źródło WWF Polska

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii