Nielegalny skup ślimaka winniczka


Nielegalny skup ślimaka winniczka: artykuł nr 2509

2006-05-16 12:48:06 Zoologia

Dwa nielegalne skupy ślimaków winniczków wykryto w powiecie choszczeńskim. Wojewódzki konserwator przyrody zawiadomił o sprawie policję. Ślimak winniczek jest w Polsce chroniony. Można go zbierać tylko w maju - najpierw trzeba jednak uzyskać zgodę od wojewody. - W 2006 r. wydano 29 zezwoleń i zwiększono limit zbioru z 90 do 105 ton. Większe limity zbioru ślimaka winniczka mogłyby doprowadzić do zachwiania równowagi populacji ślimaka i w konsekwencji do jego wyginięcia - mówi Anna Bogusławska z biura prasowego wojewody.

Pracownicy Urzędu Wojewódzkiego zapowiadają wzmożony nadzór nad zbiorem oraz kontrole punktów skupu mięczaka.

Źródło: Gazeta Wyborcza/PPR

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii